Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
W zielonej krainie Oz
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Eko-protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym
spek­takl teatralny dla dzieci
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci
Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Tajem­nica wal­izki babci Lidii
spek­takl teatralny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Bohaterką bajki jest Zosia, która bardzo chci­ałaby zostać podróżniczką. Marzy o wyjeździe do kraju, skąd pochodzi sztuka origami. Nie wie  jed­nak o tym, że w jej pokoju mieszkają prawdziwi przy­ja­ciele. Są to zabawki, które nocą starają się speł­niać marzenia.

Zapewne często podróżu­je­cie we śnie. I w tym przy­padku Zosia, śniąc, uda się do Japonii. Czy spotka tam Daikiego, Midori, Fumi, Kazume i Konika Suzukiego? Czy przekona się, że temu, kto wierzy w swoje szczęś­cie, nawet zwykła słomka może pomóc? O tym wszys­tkim przekona­cie się, przy­chodząc na nasz spek­takl.

Miru tame ni – Do zobaczenia!

 

 

 

Czas trwa­nia spek­taklu: ok. 60 minut

Sce­nar­iusz, reży­se­ria, kostiumy, lalki: Natasza Słysz-Czaja

Scenografia: Joanna Czaja 

Wys­tępuje 2 aktorów

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie z 2 mikro­fon­ami bezprze­wodowymi i możli­woś­cią podłączenia odt­warza­cza mp3