Przed­staw­ienia dla dzieci

Opowieść o Robin­sonie Cru­soe

spek­takl teatralny

Spek­takl przez­nac­zony dla dzieci — zarówno tych, które jeszcze książki nie przeczy­tały, dla tych które są już po lek­turze oraz dla wszys­t­kich dzieci, które nie potrafią jeszcze czy­tać.

W spek­taklu możemy zobaczyć wielu bohaterów znanych z powieści, między innymi Pię­taszka oraz papugę Polly.

Opowieść o Robin­sonie Cru­soe” to nie tylko krótkie monologi i dialogi, ale także piosenki, wys­trzały ze strzelb, czy też poty­czka na szpady, toteż spek­takl znakomi­cie sprawdza się również w warunk­ach plen­erowych pod­czas słonecznej pogody lub ciepłym wiec­zorem. Spek­takl ma wów­czas charak­ter znakomitej rozry­wki dla dzieci i ich rodz­iców. Przed­staw­ie­nie charak­teryzuje wartka akcja, szy­bko następu­jące po sobie sceny, bar­wna gra aktorska, bogate kostiumy i co najważniejsze – udział dzieci w spek­taklu.

Zadaniem tego przed­staw­ienia jest także przy­bliże­nie, bądź też przy­pom­nie­nie kilku istot­nych wydarzeń z życia Robin­sona oraz, przez wesołą zabawę, zachęce­nie dzieci do zaz­na­jomienia się z treś­cią tej pasjonu­jącej książki.

SCE­NAR­IUSZ, REŻY­SE­RIA I MUZYKA:
JERZY HOJDA

WYS­TĘPUJĄ:
JERZY HOJDA
HEN­RYK WICIARZ
TOMASZ GIELAS

Czas trwa­nia: 60 minut