Przed­staw­ienia dla dzieci

Pinokio

spek­takl teatralny

To rozśpiewany spek­takl — każda przy­goda drew­ni­anego chłopca jest wzbo­ga­cona piosenkami śpiewanymi wspól­nie z dziećmi oraz znakomitą raz pogodną, raz wzrusza­jącą muzyką.

To zupełnie nowa­torskie ukazanie słyn­nej his­torii. Autorzy spek­taklu wiedzą, że udział dzieci w przed­staw­ie­niu, spowoduje, że spek­takl będzie nieza­pom­ni­aną rozry­wką, a Pinokio stanie się ulu­bionym i nieśmiertel­nym bohaterem baśniowych opowieści.

Przy­woz­imy ze sobą robiącą duże wraże­nie, piękną scenografię, moc rek­wiz­ytów, są też bar­wne kostiumy.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Bog­dan Wąchała

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gan­carek, Marek Klim­czak – Teatr MAŁGO

Czas trwa­nia: 60 min.