Przed­staw­ienia dla dzieci

W oczeki­wa­niu na Świętego Mikołaja

spek­takl mikoła­jkowy

Święta tuż, tuż, ale prze­cież zanim zasiądziemy do Wig­ili­jnej kolacji, kilka dni wcześniej, wszys­tkie dzieci na całym świecie oczekują na bardzo ważnego goś­cia. A któż to taki? To Święty Mikołaj!

Hmm… tylko jak my go poz­namy… Całe szczęś­cie są z nami jego asys­tenci: rozśpiewana Wiolinka i Skrzacik Antoś. Oni pomogą nam przy­go­tować się na spotkanie z samym Świę­tym Mikoła­jem!

A ciekawe, czy Wy wiecie jak ulepić „bałwana” bez uży­cia śniegu? Nie??? To w takim razie koniecznie musi­cie się z nami spotkać, bo zima, tuż, tuż, a wcale nie wiadomo czy będzie śnieg. O, rety! Ale czy Mikołaj sobie z tym jakoś poradzi i zdąży na czas, by roz­dać dzieciom prezenty? Przyjdź­cie i sami się o tym przekon­a­j­cie.

Całość przy­go­towana jest przez krakowską Firmę Artysty­czną Wiolinka i Bemol.

 

Wys­tępują:
Wiolinka – znawca zwycza­jów i piosenek świątecznych
Skrzacik Antoś – pomoc­nik Mikołaja
Święty Mikołaj – właś­ci­ciel worka z prezen­tami

Czas trwa­nia: ok. 75 minut

Wyma­gania tech­niczne:
- wygodny fotel dla Świętego Mikołaja
- sprzęt nagłaś­ni­a­jący (głośniki, mikser, odsłuch sceniczny)
- możli­wość podłączenia odt­warza­cza CD/MP3
- 3 mikro­fony na statywach (w tym min­i­mum 1 mikro­fon bezprze­wodowy)