Przed­staw­ienia dla dzieci

Cud­owna lampa Ala­dyna

spek­takl teatralny

Wspani­ałe przed­staw­ie­nie teatralne dla młodych widzów, oparte na słyn­nej his­torii zacz­erp­niętej z Baśni z Tysiąca i Jed­nej Nocy. Trójka znakomi­tych aktorów z Teatru Małgo.

Aktorzy przenoszą pub­liczność w ori­en­talny świat pełen niezwykłych zdarzeń, magii i przygód. Oczy­wiś­cie oprócz tytułowego Ala­dyna nie brakuje również Suł­tana, Księżniczki, Dżina i wielu innych postaci.

Pro­fesjon­alna scenografia, piękne kostiumy, mnóstwo rek­wiz­ytów, dwa plany – żywego aktora i lalek, dużo piosenek i przede wszys­tkim doskon­ała gra aktorów – to wszys­tko sprawia, że spek­takl zach­wyca i pozostaje na długo w pamięci widzów.

Bajka może być grana na estradzie w warunk­ach plen­erowych i na sce­nie teatral­nej. W warunk­ach teatral­nych zespół dys­ponuje włas­nym oświ­etle­niem i nagłośnie­niem.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gan­carek, Marek Klim­czak

Czas trwa­nia: 60 minut