Przed­staw­ienia dla dzieci

Kot w butach

spek­takl teatralny

Nowa insc­eniza­cja znanej bajki dla dzieci. Tym razem Kot chce uczynić Ste­fana bogatym i szczęśli­wym.

 

Kot prowadzi intrygi nie tylko z Królem, ale i również ze złym Czarown­ikiem i jego Ryc­erzem. Król doprowadza do wyjazdu swo­jej ukochanej Córki, a Czarownik zostaje wyprowad­zony w pole mis­terną intrygą Kota… Wszys­tko kończy się pomyśl­nie!

Niezwykła scenografia – 7 parawanów z real­isty­cznymi tłami (las, młyn, zamek Czarown­ika, serca, itd.). Piękne kostiumy, ciekawe rek­wiz­yty, zaskaku­jące rozwiąza­nia insc­eniza­cyjne, dużo muzyki, piosenek i morał – „dawać to kochać”
Bajka może być grana na estradzie i na sce­nie teatral­nej. W warunk­ach teatral­nych dys­ponu­jemy włas­nym oświ­etle­niem i nagłośnie­niem.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gan­carek, Marek Klim­czak

Czas trwa­nia: 60 minut