Młodzież i dorośli

Gdy kur­tyna opada

spek­takl teatralny

His­to­ria niezwykła. His­to­ria biograficzna opowiedziana muzy­cznymi obrazkami i nie tylko. Aktorka zostaje po spek­taklu w teatrze sama…

Nagle wraca do niedalekiej przeszłości. Obrazki z jej życia, wspom­nienia, mieszają się z marzeni­ami. Spo­tyka osoby, które są jej bliskie oraz niez­na­jomych.
Wydawać się mogło, że ta podróż w cza­sie trwa i trwa… a okazuje się kilkoma sekun­dami zapom­nienia.

…gdy kur­tyna opada, jest taka mag­iczna chwila w teatrze…
Aktorzy idą do domu, pub­liczność wraca do swo­jej rzeczy­wis­tości, gaśnie światło…

Jest trochę groźnie, trochę poważnie, trochę wzniośle.
Nutka smutku, szczypta wesołości…mieszają się nastroje…za kur­tyną życie nadal trwa.
Meble, ściany wymieni­ają spo­jrzenia z fote­lami z wid­owni; rek­wiz­yty toczą długie roz­mowy;
Cylin­der kła­nia się Sukni Wiec­zorowej; budzą się dusze w Manek­inach…

Pomysł zacz­erp­nięty z Recitalu Moniki Sza­laty „Po spek­taklu” w reży­serii Jana Buch­walda.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Katarzyna Nowak

Ruch sceniczny i pomysły: Krzysztof Jędry­sek

Opra­cow­anie muzy­czne: Janusz Bogacki i Maciej Jabłoński

Wys­tępują: Katarzyna Nowak, Jan Kor­win Kochanowski

Akom­pa­ni­a­ment: Jarosław Olszewski

Czas trwa­nia: 60 min

Spek­takl dostępny również jako mon­odram z towarzysze­niem akom­pa­ni­a­tora.