Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
W zielonej krainie Oz
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Eko-protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym
spek­takl teatralny dla dzieci
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci
Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Tajem­nica wal­izki babci Lidii
spek­takl teatralny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Przed­staw­ie­nie przy­go­towane przez Teatr MIŚ „Jak pokonać Trolla Bobo­jola…” jest adap­tacją nor­weskiej baśni pt. “Pan Per”. To opowieść o przy­go­dach sym­pa­ty­cznego rodzeństwa, Olka i Zosi.

Pewnego sobot­niego przed­połud­nia Zosia zna­j­duje na strychu dzi­wną wal­izkę. Chcąc pochwalić się bratu swoim znaleziskiem, zakłóca spokój Olka, szuka­jącego klucza do nor­weskiego szczęś­cia. Przy pomocy  kras­nala Nilsa, dzieci przenoszą  się poprzez zabawę w teatr w świat nor­wes­kich trolli. Poz­nają tam Pera i jego kotkę Kari oraz Renifera-Olę, Jelenia-Larsa i Łosia-Swena, a także zabawnego Króla-Halfdana i oczy­wiś­cie Trolla Bobo­jola.


Olek ma okazję zobaczyć, jak to jest być bied­nym i odczuwać głód. Przekonuje się, że cza­sem wystar­czy dobry pomysł, by odnaleźć sposób na zdoby­cie  pieniędzy. Zosia nato­mi­ast zaczyna rozu­mieć koty i dzięki zabawie w teatr, coraz bardziej je podzi­wia. W końcu zmęczeni i głodni wracają do domu. Doce­ni­ają, że mają kocha­ją­cych, otacza­ją­cych ich opieką rodz­iców.  

 

 

Czas trwa­nia spek­taklu: ok. 60 minut

Sce­nar­iusz, reży­se­ria, kostiumy, lalki: Natasza Słysz-Czaja

Scenografia: Joanna Czaja 

Wys­tępuje 2 aktorów

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie z 2 mikro­fon­ami bezprze­wodowymi i możli­woś­cią podłączenia odt­warza­cza mp3