Przed­staw­ienia i spek­takle — Teatr dla dzieci — Kraków

Cztery pory roku

spek­takl teatralny dla dzieci

U progu nowego roku, jak zawsze cztery pory roku spo­tykają się w swo­jej tajnej kryjówce, aby uzgod­nić plany na nad­chodzący czas. Ale tym razem… brakuje Wiosny. A pozostałe pory roku robią się coraz bardziej ner­wowe i kłótliwe…    

Czy­taj więcej: Cztery pory roku

Świąteczny cud

spek­takl mikoła­jkowy

Poz­na­jemy świat, nad którym od dawna już panuje Królowa Śniegu. Jest bardzo mroźna i groźna zima. Ludzie są dla siebie niemili, nie ma miłości, nikt nie ma ochoty na świę­towanie. Ludzie nie ubier­ają choinek, dzieci nie lepią bałwanów i nie zjeżdżają na sankach. Świat jest smutny.

Czy­taj więcej: Świąteczny cud