Przed­staw­ienia dla dzieci — Kraków — Teatr dla dzieci: spek­takl

Świąteczny cud

spek­takl mikoła­jkowy

Poz­na­jemy świat, nad którym od dawna już panuje Królowa Śniegu. Jest bardzo mroźna i groźna zima. Ludzie są dla siebie niemili, nie ma miłości, nikt nie ma ochoty na świę­towanie. Ludzie nie ubier­ają choinek, dzieci nie lepią bałwanów i nie zjeżdżają na sankach. Świat jest smutny.

Czy­taj więcej: Świąteczny cud

Duch Świąt

spek­takl mikoła­jkowy

Jesteśmy w pokoju dziecię­cym — pokoju Antka. Zabawki — lalka Beata i robot Patryk mają przed sobą swoje pier­wsze święta Bożego Nar­o­dzenia. Nie mają poję­cia, co to znaczy.

Czy­taj więcej: Duch Świąt

Pinokio

spek­takl teatralny

To rozśpiewany spek­takl — każda przy­goda drew­ni­anego chłopca jest wzbo­ga­cona piosenkami śpiewanymi wspól­nie z dziećmi oraz znakomitą raz pogodną, raz wzrusza­jącą muzyką.

Czy­taj więcej: Pinokio