Elek­tro­misja
O czym marzą drzewa
San Remo
Bal­lada o Marku
Pieski świat
Szczęś­cie za rogatką
Tajem­nice niezwykłego miasta
Adam Mick­iewicz — człowiek
Jak kraw­iec Niteczka został królem w Pacanowie
Kochanowski jakiego nie znasz
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej
Jeż w wielkim mieś­cie
Niewidzialny książę