Bajkowa podróż Berniego

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Estrad­owy pro­gram rozry­wkowy dla dzieci, a właś­ci­wie niezwykła podróż do krainy najbardziej znanych muzy­cznych prze­bo­jów dziecię­cych, które… wyczarowuje iluzjon­ista.

W pro­gramie tym trwa­ją­cym około 80 minut bierze udział 5 wykon­aw­ców tj.: 2 muzyków, wokalistka, clown i iluzjon­ista.  Pojawią się także się konkursy tem­aty­czne związane z pro­mocją zdrowia i nauki dobrego wychowa­nia. Będą też wyko­nane na najwyższym poziomie aktorskim wier­sze mis­trza Brzechwy, które na pewno rozbawią każdego malucha. Wszys­tko będzie ubar­wione wesołymi monologami i żar­tami Berniego.

Atrakcją pro­gramu jest spotkanie z Kubus­iem (ŻYWA MASKOTKA wielkości 1,90m będzie dla młodych uczest­niku zabawy nie lada atrakcją, a kiedy dziecko przy­tuli się i uściśnie dłoń Kubu­sia wów­czas jed­nym słowem, „pofrunie”).

Pro­gram kończy przepiękna, wyko­nana wspól­nie z rodzi­cami i dziećmi, bal­lada, „Jak można Dziecku kazać Kochać”.