Właśnie leci show dla dzieci

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Pro­gram estrad­owy składa­jący się z wielu scenek aktors­kich, piosenek, zabaw, konkursów i quizów dla dzieci. Wys­tępuje trzech artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru Małgo.

W pro­gramie przewidziane są:

* piosenka „Aktorem dobrze być” * scenka „Lekcja języka pol­skiego – dyk­tando” * piosenka „Kung-Fu” * scenka „Karateka – czy znasz tą zagadkę” * piosenka „Prze­cież w życiu można zro­bić wszys­tko” * scenka „Kot – Lis” * piosenka „Są zak­lę­cia na potknię­cia” * scenka „Czarown­ica” * scenka „Polic­jant – Złodziej” * piosenka „Chłopcy-Radarowcy” * scenka „Rymowanka” * zabawa „Dokończ zdanie i przysłowie” * konkurs „I ty możesz zostać artystą” * quiz „Dzieci­aki z klasą” * konkurs „Czy znasz muzykę z naszych ulu­bionych seri­ali” * piosenka „Szczęśliwe zakończe­nie”.

Ist­nieje możli­wość łączenia pro­gramu estrad­owego z bajką dla dzieci.

Czas trwa­nia: 6090 minut (w zależności od zapotrze­bowa­nia).