Kabaret

Radosna Biesi­ada

wid­owisko estrad­owe

Trwa­jący dziewięćdziesiąt minut biesi­adny wys­tęp trzech artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru Małgo (m. in. Bog­dan Wąchała i Marcin Gan­carek – znakomici aktorzy i kon­fer­an­sjerzy).

Czy­taj więcej: Radosna Biesi­ada

Jagodziorze

Kabaret ze swoją dwudziesto­let­nią trady­cją i sukce­sami, min. na Ogólnopol­skim Przeglądzie Kabaretów Wiejs­kich w Chełmie czy Kon­frontac­jach Kabaretów Wiejs­kich, należy już do weter­anów tego gatunku.

 

Czy­taj więcej: Jagodziorze