Kabaret

Kabaret EWG

Szanowny orga­ni­za­torze! Jeśli jesteś orga­ni­za­torem Imprezy i chci­ałbyś śmieszny, rozśpiewany kabaret w konkuren­cyjnej cenie, kabaret EWG jest do Two­jej dys­pozy­cji!!!

 

Czy­taj więcej: Kabaret EWG

Radosna Biesi­ada

wid­owisko estrad­owe

Trwa­jący dziewięćdziesiąt minut biesi­adny wys­tęp trzech artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru Małgo (m. in. Bog­dan Wąchała i Marcin Gan­carek – znakomici aktorzy i kon­fer­an­sjerzy).

Czy­taj więcej: Radosna Biesi­ada