Kapela Spod Gro­jca

Pro­ponu­jemy Państwu zabawę przy muzyce góral­skiej. W trak­cie kon­certów uczymy śpiewać i tańczyć po góral­sku, nie brakuje również trady­cyjnych i humorysty­cznych przyśpiewek.

 

W naszej ofer­cie zna­jdą Państwo trady­cyjne góral­skie dow­cipy, zabawy i konkursy: konkurs wyska­nia, górol­skie spiewanie, wbi­janie i wycią­ganie gwoździ – ale po góral­sku, zabawa inte­gra­cyjna z wałkiemi inne…

Pro­ponu­jemy zabawę pełną góral­skiej muzyki, humoru i konkursów. Zespół SPOD GRO­JCA umili Państwu również czas przyję­cia wesel­nego, fes­tynu czy innej zabawy okolicznoś­ciowej. Posi­adamy sze­roki reper­tuar piosenek i melodii pop­u­larnych, gramy muzykę dla wszys­t­kich!

Ofer­u­jemy dwie opcje pro­gramowe różniące się skła­dem osobowym:

    Kapela góral­ska — w składzie: dwoje skrzy­p­iec, ako­rdeon, kon­tra­bas
    Kapela folkowa — w składzie: skrzypce, ako­rdeon, perkusja, gitara, keyboard,gitara basowa

Czas kon­certu: 1 godz. 30 minut