Water­loo

Zespół Water­loo zagra dla Państwa najwięk­sze prze­boje zespołu Abba i Boney M. — czyli nieza­pom­ni­ane lata 70. i 80. Piosenki tych zespołów to wpada­jąca w ucho muzyka i doskon­ała zabawa na każdą okazję.

Pod­czas kon­certu wyko­nane będą takie hity jak „The win­ner takes it all”, Chiq­ui­tita”, „Honey, honey”, „Super trouper”, „Mamma mia”, „Rivers of Babilon”, „Painter man” i wiele innych.

Wszys­tkie te piosenki do dziś bawią i wzruszają pub­liczność, przy­wołują najws­panial­sze wspom­nienia… Nato­mi­ast nowe aranżacje prze­bo­jów stworzą dodatkowo wspani­ały kli­mat do tańca. Wys­tęp ten to coś dla ducha i ciała — każdy zna­jdzie coś dla siebie.

Zespół zapew­nia wspani­ałą zabawę na dni­ach Waszych miast, fes­ty­nach czy imprezach inte­gra­cyjnych. Pod­czas wys­tępów potrafi por­wać do zabawy wszys­t­kich; artyści mają wspani­ały kon­takt z pub­licznoś­cią. Muzyka jest ich pasją, co zawsze przekłada się na wysoki poziom artysty­czny kon­certu.

Skład: Izabela Pyclik, Katarzyna Majek, Tomasz Szum­ski

Czas trwa­nia: 60 minut