Przy­gody z Sind­ba­dem Żeglarzem

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Inter­ak­ty­wne wid­owisko, pełne humoru, piosenek i wspól­nej zabawy, naw­iązu­jące do słyn­nej leg­endy. Na początku dzieci uczą się piosenki, która będzie im towarzyszyć w trak­cie całej podróży.

Młodzi wid­zowie poz­nają nieustraszonego Kap­i­tana, a następ­nie pojawia się Sind­bad, roz­mawia z dziećmi i kom­ple­tuje załogę, z którą wyruszy w rejs. Wszyscy wspól­nie budują okręt, po czym Kap­i­tan przeprowadza musztrę, w trak­cie której niek­tórzy lądują za burtą, pozostali zaś płyną z Sind­ba­dem, tworząc żywe tło dla dal­szej akcji.

Dzieci dostają ele­menty stro­jów i rek­wiz­yty. Wszyscy jeszcze śpiewają piracką piosenkę i wyruszają w poszuki­wa­niu przygód. Spo­tykają trzy księżniczki: Piruzę, Kaskadę i Marcelinę. Każda z nich ma jakieś zmartwie­nie: jest smutna, tęskni za misiem, czy też marzy o zaczarowanych wys­pach.

Sind­bad wraz z dziećmi rozwiązują wszys­tkie prob­lemy i wyruszają w dal­szą, pełną przygód podróż. Na zakończe­nie, speł­ni­a­jąc prośbę królewny wszyscy śpiewają piosenkę o Panu Tralal­ińskim.

Reży­se­ria: Zina Zag­ner

Wys­tępują: Agata Kmita, Tadeusz Łom­nicki, Jacek Joniec

Czas trwa­nia: 60 minut